Ormjakt: Så räddar indiska experter Everglades

1
2245

Everglades får hjälp, och räddningen kommer från – Indien!
Den berömda och unika naturen i södra Florida brottas med miljöproblem på flera plan.
Ett av dem är olika typer av djur som inte hör hemma i denna del av världen.
Just nu pågår ett projekt med medverkan från oväntat håll: Reptilexperter från en stam i Indien, specialiserade på ormjakt.

Ormjakt Everglades
©MY FWC

Everglades miljö är hotad – från flera håll

När vi talar om Everglades framtid, den unika naturens möjligheter att överleva, handlar det oftast om naturförstöringen i form av de jättelika sockerrörsodlingar som blockerar den långsamt rinnande flodens flöde söder om sjön Okeechobee.

Ansträngningarna att återge floden åtminstone delar av sitt forna flöde har pågått i flera år. Numera ännu mer aktuellt än någonsin på grund av mycket påtagliga effekter (d v s mer synliga) av hur över 50 års “vanskötsel” av våtmarkerna hotar att på sikt ödelägga en natur som hela södra Florida är beroende av.

Utan Everglades vatten dör inte bara naturen, också en dödsstöt för miljoner invånare vid båda kusterna. Fort Lauderdale, Miami, Naples och Fort Myers är helt beroende av Everglades vatten. Självklart påverkas också Florida Keys, som dessutom gränsar till den mindre kända nationalparken Biscayne National Park (en nationalpark som till 95 procent ligger under vattenytan).

Parallellt med ovan scenario brottas Everglades också med problem på andra plan – en förändrad fauna och flora. I korthet dessa grupper:

  • Växter
  • Fiskar
  • Insekter
  • Djur

Växter, fiskar, insekter och djur som inte är önskvärda i Everglades

Australian Pines (Casuarina)
som vi ofta beskriver som (och tror är) en tall, och vars skugga vi njutit så mycket av på Floridas stränder. Verkligheten är en annan – trädet (som alltså inte tillhör tall-familjen!) bidrar till stranderosion och blockerar dessutom havssköldpaddornas äggläggningsplatser.
Senaste åren har stora skogar huggits ner över hela Florida. Troligen har detta bidragit till 2016 års rekordstora antalet registrerade sköldpaddsbon.
Det finns även en lång rad andra växter som numera inte får planteras i Florida.

Drakfisken (Lionfish)
är en giftig rovfisk som hotar hela ekosystemet. Visserligen finns det en notering om ett fynd av Drakfisk i Biscayne Bay redan på 80-talet, men dagens teori är att nuvarande beståndet härstammar från Hurricane Andrew 1992 då ett akvarium med denna fisksort gick i kras och fiskarna försvann ut i närmaste vattendrag.

Insekter
Framförallt Red Bay Ambrosia-skalbaggen som odlar en svamp i rör som de bygger under barken på träd i Everglades.

Djur
Naturligtvis – och precis som i resten av världen, inte bara i naturen – är människan det djur som gör mest skada… Och trots att det finns några enstaka däggdjur som inte hör hemma här är det reptilerna som är den allvarliga frågan.
Flitiga Florida-besökare har säkert hört talas om (kanske även sett) de Leguaner (Iguanas) som finns i hundratal på framförallt Gasparilla Island.
Här, som i tidigare exempel med Drakfisken och framförallt i vår fortsatta beskrivning av reptilproblematiken, går naturligtvis orsaken att härleda till människans misstag.

Ormjakt i Everglades – på flera plan

I detta sammanhang känns de nämnda Leguanerna tämligen harmlösa. Jag brukar beskriva alligatorn som “Floridas ingenjör” (se Everglades-sidan). Alligatorn är områdets kung (fler alligatorer i Florida än invånare i Stockholm!) men denna kung har avlägsna reptilsläktingar som vi inte gillar: främmande ormar.

Även med dessa icke önskvärda reptiler får vi leta orsaken hos människan.
Även här gå tillbaka till Hurricane Andrew 1992 då Burmesiska Pytonormar kunde lämna sina terrarium och ge sig ut i vildmarken.

Detta, plus andra som tröttnat på att ha ormar som husdjur och därför släppt dem lösa, är orsaken till en närmast gigantisk förekomst av en jättereptil som inte har några naturliga fiender.

Denna kombination av en naturlig orsak (orkanen) och djurägare utan förstånd kan få förödande konsekvenser för södra Floridas ekosystem.

Den Burmesiska Pytonormen, som är en av vår planets största ormarter, livnär sig på däggdjur och fåglar i Everglades – även en och annan alligator!
Fortsatt spridning av burmesiska pytonormar samt fortsatt införandet av nya främmande arter hotar utrotningshotade växter och djur som ansvariga för Everglades National Park arbetar hårt för att skydda. Till exempel har jag sett uppgifter om att antalet tvättbjörnar kraftigt decimerats.

…och jakt varje natt

Den första dokumentationen av Pytonormar i Everglades gjordes för drygt 15 år sedan. Sedan dess har de förökat sig i en rasande fart.
Dagligen (egentligen mest nattetid) pågår en ständig ormjakt på flera plan. Organiserad jakt från delstatlig nivå, av nationalparken, av andra naturorganisationer eller privatpersoner som fått licens för ormjakt – och inte endast i själva nationalparken. Mest ormar har fångats de i östra delen av Everlades-området, men även rapporter om många Pytonormar så långt söderut som Key Largo, norrut Fort Lauderdale och i väster kring Marco Island och Naples.
Med tanke på att det är ovanstående områden Pytonormar oftast hittas är det mest av kuriosaskäl – samt bevis på hur de kan förflytta sig – jag nämner exempel på enstaka fynd på nästan overkligt avstånd från Everglades: Key West, Tampa, Daytona Beach och, slutligen, långt uppe i skogarna på gränsen till Alabama!

Över 2 000 Pytonormar har fångats och/eller dödats.
Tyvärr är det bara en bråkdel av det antal som bedöms finnas i södra Floridas natur.

Ormjakt Everglades
©MY FWC

Indisk stam på ormjakt i Everglades

Dagsaktuellt är ett helt nytt grepp att minska ormbeståndet:
En indisk stam vars specialitet är ormjakt.
Irula-folket är en liten stam (25 000 personer som finns i två sydliga indiska delstater). Att de specialiserat sig på ormjakt (och är sällsynt kompetenta också på att bekämpa råttor) har en naturlig förklaring: rovdjuren har alltid varit ett hot mot deras huvudsakliga försörjning, jordbruket.
Stammen är välkänd över hela världen för sin unika kunskap.

Initiativet att hämta hjälp från Indien kommer från FWC (Florida Fish and Wildlife Conservation Commission) som är en delstatlig myndighet. Ytterligare organisationer deltar.

13 ormar på 8 dagar

På åtta dagar har indierna fångat 13 Pytonormar.

– Eftersom Irula-folket med stor framgång löst problem med Pytonormar på hemmaplan hoppas vi att de kan överföra sina kunskaper till oss i Florida, säger sektionsledare Kristen Sommers till hemsidan för MyFWC.

Första veckans resultat bedöms som häpnadsväckande. Inte minst att indierna redan första dagen hittade fyra ormar i en park på Key Largo.

I ett samarbete med forskare från Auburn University deltar också specialutbildade hundar i projektet. Hundarna är specialtränade för att spåra ormar som är mycket svåra att hitta i den täta vegetationen.

Slutligen en mycket enkel vädjan från National Park Service:
“Arbetet med att förhindra införande av icke önskvärda arter börjar hemma, till stor del beroende på de val vi gör som konsumenter. Från vilken typ av växter vi odlar i våra trädgårdar till djuren vi tar hem som husdjur. Vi bör skaffa så mycket kunskap som möjligt innan vi handlar.”

LÄS MER: Boka aktivitet i Everglades hemifrån, spara pengar

1 COMMENT

Comments are closed.