Home Tags Bensinpris

Tag: Bensinpris

Bensinpris i Florida: Det är billigt att tanka i Florida, men här i gäller andra oktantal – se upp! Att betala med kort kan vara problem – läs våra tips om hur man gör på bensinstationerna. Att fylla tanken – det är en fråga som blir aktuell för 99 av 100 besökare.

I USA är bensinpriset lågt. Räkna med halva priset jämfört med Europa vid normal dollarkurs. Det känns dock alltid som om man tankar billigt. Men prisskillnaderna kan vara mycket stora. Inte bara mellan olika delstater, också inom Florida. Vi har sett skräckexempel.

Oktantalet:

Viktigast att det står ”Unleaded” (blyfritt) på pumpen, välj Regular som är 87 oktan och motsvarar ungefär 95 oktan i Sverige. Det ska vara ok till hyrbilen, om inte annat anges på tanklocket.

Betalningen:

Vid pumpen blir man uppmanad att knappa in postnummer och det kan ibland fungera med vad som helst… Postnumret till hotellet eller t o m ditt svenska postnummer. Jag anser sälv att det är dumt att chansa, risken är ju att kortet försvinner. Men en gång kan man ju försöka.
Bättre att ta för vana att betala i förväg. Kontanter eller med kort. Man går helt enkelt in på bensinstaionen och säger att man tänker tanka för ett visst belopp eller betalar med kort efter att man tankat.