Everglades Florida – med all rätt mest populära utflyktsmålet i Florida och södra Floridas enda ”måste-aktivitet”, i en eller annan form.

Inte bara nationalparken. Hela Everglades-områdets natur, hotet mot floden och de berömda våtmarkerna och – inte minst – alligatorns betydelse för hela ekosystemet.

Dessutom tips om bästa platserna att se alligatorer, utflykter i området samt var man bäst övernattar.

Everglades Florida
©GETTY IMAGES

Everglades är mer än nationalpark:
Airboats, alligatorer, spännande utflykter

Säg Everglades – och det brukar bli bäddat för felaktigheter och missuppfattningar.
Ett par inledande exempel:

  • Det är inget träsk – utan en flod.
  • Alligatorer är inga monster som jagar människor.

Det pågår ett omfattande och tidskrävande arbete att återställa vad som går att rädda av både själva nationalparken och området i stort.

Man kan knappast uppleva detta område genom att bara köra igenom i motorvägsfart. Det krävs ett rejält stopp om man ska se något och – inte minst – förstå.

Booking.com  
Everglades Florida.
©NPS.GOV

Everglades natur glömdes bort

Hur ofta har man inte hört om ”Floridas träskmarker” när folk har pratat om denna berömda våtmark?
Att Everglades är ett träsk är nämligen den största missuppfattningen om området. Everglades är en oändlig flod av gräs – hur konstigt det än kan låta.

Det är vattnet från Kissimmee river, som vi hittar i Orlando-trakterna, som på ett märkligt sätt letar sig ner till Florida Bay (det mycket grunda havet väster om Florida Keys och söder om nationalparken).

LÄS MER: Så sparar du pengar på hyrbilen

Kissimme river rinner ut i Lake Okeechobee och därifrån letar sig vattnet sakta genom ”sawgrass” och annan vegetation. Man ser oftast inte floden, men vattnet är i ständig (osynlig) rörelse.

I modern tid har närmare hälften av de ursprungliga våtmarkerna dikats ut för jordbruksändamål vilket hotar hela ekosystemet.
Man var medveten om detta redan på 20-talet, men på grund av depressionen blev naturintressena bortglömda.

   
   

”The River of Grass” blev en
viktig milstolpe för miljöarbetet

Nyligen inleddes ett omfattande program för att återställa det historiska flödet av vatten. Detta känns mycket mer akut nu än när vi första gången skrev om projektet. Situationen har blivit mer akut trots att det finns tydliga tecken på framsteg.

I vilken mån måste det industriella jordbruket offras till förmån för att rädda en unik miljö? Och samtidigt säkra det dagliga vattenbehovet för de miljoner nya invånare Florida förväntas få de kommande årtiondena. (Hotet mot naturen skriver vi om på en särskild sida i denna sektion.)

LÄS MER: Spara pengar på rätt val av hotell i Florida

Redan 1947 kom ”The River of Grass”, en omvälvande bok signerad Marjory Stoneman Douglas. Hennes insatser betraktas idag som ovärderliga och journalisten/författaren fick både allmänheten och politiker att förstå områdets betydelse.

Till exempel är det numera ingen som ifrågasätter alligatorns nytta. Alligatorn bygger nämligen sitt eget vattenhål som är grunden för ett kretslopp som hela Florida är beroende av. (Om alligatorn som Floridas viktiga ingenjör berättar vi på en särskild sida i denna sektion.)

PETER SUNESON

Everglades Florida. Loop Road Everglades. Peter Suneson, Florida-expert
©ULF RYD
  • Peter Suneson är Florida.nu:s chefredaktör och han har besökt Everglades regelbundet sedan 70-talet.
   
Booking.com

LÄSARNAS FAVORITER